РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- СЛИВЕН

За директори За учители Училищна мрежа Структура Прием Външно оценяване За ученици

Начало Нагоре Напред

Начало
Сливен
Нова Загора
Твърдица
Котел

 

   

Община Сливен    

Училища в община Сливен за учебната 2021/22 г.

Детски градини в община Сливен за учебната 2021/22 г.

 

Област Сливен 

Списък на иновативните училища в област Сливен за учебната 2021/22 г.  

Центрове за подкрепа на личностно развитие и специализирани обслужващи звена за учебната 2021/22 г.

Регистър на закрити/преобразувани училища/обслужващи звена в област Сливен