РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- СЛИВЕН

За директори За учители Училищна мрежа Структура Прием Външно оценяване За ученици

Начало Нагоре Напред

Начало
Сливен
Нова Загора
Твърдица
Котел

 

   

Община Сливен      

Списък на средищни, защитени и иновативни училища и средищни детски градини в област Сливен за учебната 2018/19 г.   

Училища в община Сливен - учебна 2018/19 г.

Детски градини на територията на област Сливен за учебната 2018/19 г.

Центрове за подкрепа на личностно развитие и специализирани обслужващи звена - учебна 2018/19 г.

Интернет страници – училища

Регистър на закрити/преобразувани училища/обслужващи звена в област Сливен