„Приготвяне и доставка на готови закуски и приготвяне и доставка на готов топъл обяд и приготвяне и доставка на готова вечеря за учениците от Спортно училище „Димитър Рохов”- гр.Сливен, обл. Сливен за учебната 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 г.”

 

ЗОП Спортно училище „Димитър Рохов”

Образци