Срока за приемане на оферти се удължава до 16.00 часа на 08.07.2014 г.
Информация за деня и часа на отваряне на документацията ще бъде публикувана допълнително.

 

„Доставка на готови закуски и поевтиняване на приготвяне и доставка и готов топъл обяд за учениците в ОУ “Хаджи Димитър”, с. Селиминово, общ. Сливен, обл. Сливен за учебната 2014/2015”