Към архив

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СЛИВЕН (валидни до 15.04.2016 г.)

2014/2015

„Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в ОУ „Васил Левски”, с.Стара река , общ. Сливен за учебните 2014/2015 и 2015/2016г.”

„Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Блатец, общ. Сливен за учебните 2014/2015г."

„Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в ОУ „Христо Смирненски” гр. Кермен, общ. Сливен за учебните 2014/2015 и 2015/2016 г.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013/2014

„Доставка на готови закуски и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците в ОУ Христо Ботев”, с. Самуилово, общ. Сливен, обл. Сливен за учебните 2013/2014

 

„Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в ОУ „Найден Геров”, с. Гавраилово, общ. Сливен за учебните 2012/2013 г."

 

„Доставка на готови закуски и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците в ОУ “Христо Ботев”, с. Самуилово, общ. Сливен, обл. Сливен за учебните 2012/2013г."

 

 

 

 

По ПМС 186 от 07.09.2010 г. и ПМС № 308/2010 г.

Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Сотиря, общ. Сливен, обл. Сливен за учебните 2015/2016 и 2016/2017

Доставка на готови закуски и доставка на готов топъл обяд за учениците в ОУ „Никола Йонков Вапцаров”, с.Ябланово, общ. Котел, обл. Сливен за учебната 2015/2016 г.”


Доставка на готови закуски и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците в ОУ “Черноризец Храбър”, с. Крушаре, общ. Сливен, обл. Сливен за учебните 2014/2015

„Доставка на готови закуски и поевтиняване на приготвяне и доставка и готов топъл обяд за учениците в ОУ “Хаджи Димитър”, с. Селиминово, общ. Сливен, обл. Сливен за учебната 2014/2015”

 

„Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Сотиря, общ. Сливен, обл. Сливен

за учебните 2013/2014  и 2014/2015 години ”

 "Приготвяне и доставка на готови закуски и приготвяне и доставка на готов топъл обяд и приготвяне и доставка на готова вечеря за учениците от Спортно училище „Димитър Рохов”- гр.Сливен, обл. Сливен за учебната 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 г.”

„Доставка на готови закуски и поевтиняване на приготвяне и доставка и готов топъл обяд за учениците в 12-то ОУ „Елисавета Багряна”, общ. Сливен, обл. Сливен за учебните 2012/2013”

Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Сотиря, общ. Сливен, обл. Сливен за учебните 2012/2013”