Дейности

Начало Дейности Обхват Екип Адрес Работно време

Към РИО Сливен

 

1. Ориентира учениците във връзка с прехода им от една към друга образователна степен и от образованието към пазара на труда.


2.  Информира за:
- видовете подготовка в системата на средно и висше образование по териториален признак;
- характеристиките на професиите и профилите в училищната система;
- потребностите и изискванията на пазара на труда;


3. Осъществява индивидуална и групова работа с ученици от всички степени на училищното образование.


4. Осъществява диагностична и консултативна дейност с ученици относно нагласи и мотивация за избор на образование или кариера.